Kurumsal

Vizyon Amaç Hedef

hastanemiz


VİZYONUMUZ
          Biz kendimizi kişi ve kurum olarak Bilimsel, Vicdani Etik ve İlkelerden asla ödün vermeden, insanlık onuruna saygılı, açık, dürüst, güvenilir ve en yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaya adamış bulunuyoruz. Kendimizi adadığımız işin insanlık için anlamını, önemini ve kutsallığını asla unutmuyoruz.
Biz Saray Devlet Hastanesi olarak, halkımızın en çok incelebilir olduğu sağlık alanında hastanemize güvenmesini ; ezilmeden ve üzülmeden hizmet alabilmesini her zaman önemseyeceğiz.
Birikimlerimizi gelecek nesillere taşıyan, dünyanın önde gelen tıp merkezlerinde ki çalışmaları takip ederek bilim be bilginin zirvede uygulandığı bir kurum olacağız. "En yüce değer bilgi, en üstün hizmet insana hizmettir" inancı ve anlayışı bizim için bir yaşam felsefesidir. Bu inanç ve anlayışla bütün insanlığı kucaklayan Saray Devlet Hastanesi Türkiye hastaneleri içinde önde gelen hastaneler arasında olacaktır.
Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, Üstün nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye’ye model oluşturmayı gösterilen sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
 
AMACIMIZ
           Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine sunmak. En son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı araştırma metotlarını kullanmak  Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak.
 
HEDEFLERİMİZ
TIBBİ HİZMETLERDE MÜKEMMELİYET
           Saray Devlet Hastanesi olarak tıbbi hizmetleri, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.
Tıbbi hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmak için, tıbbi sonuçlarımızı sürekli izleyecek, dünyada kabul edilen standartlara göre değerlendireceğiz.
Sağlık Bilimleri alanındaki çalışmaları takip ederek kendi hastanemizde yapacağımız çalışmalarla; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.
 
HASTA MEMNUNİYETİ YARATMADA KARARLILIK
            Sağlık konusunda hastalarımız için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı isteyen hastalarımız, Saray Devlet Hastanesine başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilecekler. Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız.
Hastanemiz için, en önemli başarı göstergelerinden biri hasta memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan hastalarımızı memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
 
ÜSTÜN NİTELİKLİ EKİP VE ÇAĞDAŞ ALTYAPI
          Farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ve Saray Devlet Hastanesinde çalışmaktan gurur duyan ekibimizdir.
Saray Devlet Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.
Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de çağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.
 
ÖNCÜ UYGULAMALAR
             Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.
Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında öncü bir kurum olacağız.
Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.
              Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de bölgemizde öncü ve örnek olacağız.

18 Aralık 2021