Kurumsal

Misyonumuz

hastanemiz

MİSYONUMUZ
Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda, bilim ve etik değerler ışığında, hasta ve çalışan memnuniyetini öncelikli olarak benimseyen, kaliteli, ilkeli ve çağdaş hizmet sunmak.
 
KALİTE POLİTİKAMIZ
Bizim için,
"Hastaların ve Çalışanların Memnuniyeti"ne odaklı hizmet anlayışını oluşturmak,
Sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmaları kullanarak örnek bir yönetim ve işletim sistemi kurmak,
Bilimsel araştırmalar ışığında yeni uygulamaları takip eden , bu uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen bir kurum olmak,
Mükemmel sağlık hizmetini kaliteden ödün vermeden hizmet  sunmak,
Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,
Yönetim felsefemizin ve kalite politikamızın temel ilkeleridir.
Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda, hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, hasta bakımı ve yönetim standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak, hasta hak ve sorumluluklarını bakımın her adımında göz önünde bulundurmak, çağdaş bilgi ve yönetim sistemleri ve teknolojilerini kullanmak, çalışan yetkinliklerinin arttırılmasını sağlamak, yasa ve yönetmeliklere ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak çalışmak, bu amaçla oluşturulan sistemleri gelecek nesillere taşımak, yönetim felsefemiz ve kalite politikamızdır.

18 Aralık 2021