Kurumsal

Değerlerimiz


hastanemizMemnuniyeti Hasta Güvenliği, Tedavisi ve Bakımı, Sağlıkta Süreklilik: Güncel tedavi yaklaşımlarıyla hasta güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak kalite bakım hizmeti sunmak ve devamlılığı sağlamak önceliğimizdir.

-Hasta Haklarına ve İnsan Onuruna Saygı
-Güven
-Sağlık Personeli Değeri: Sağlık personelimize mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmektir.

-Sosyal Sorumluluk: Toplumun her parçasına ulaşılması gerektiği inancıyla ürettiğimiz projelerimizin insanlara faydalı olması ilkelerimizdendir.

-Objektif Sürekli Özdenetimi: Analitik ve akılcı  bir denetim sistemi ilk kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.

-Etik İlkelere Bağımlılık
-Dürüstlük
-Çağdaşlık 
-Evrensellik
-Yenilikçilik ve Yaratıcılık 

18 Aralık 2021