Kalite Politikası
25 Haziran 2024

  Hastalarımız için : 

   

  • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi, 

  • Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı, 

  • Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı, 

  • Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı, 

  • Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı, 

  • Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi 

   

   

  Çalışanlarımız için : 

   

  • Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı, 

  • İşinde yetkin kişilerle birlikte olmayı, 

  • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı, 

  • Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı, 

  • Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 

  • Etik kurallara uymayı, 

  • Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı, 

  • Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı, 

  • Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi, 

  • Toplumun sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda uygun öngörülerle birçok yerde yeni sağlık kuruluşu açarak hizmetimizi yaygınlaştırmayı 

  • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı, 

  • Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden gerçekleştirmeyi, 

  • Tıp teknolojisini etkin ve verimli kullanmayı, 

  • Güncel bilgiyi yayan ve paylaşan bir kuruluş olmayı, 

  • Tanıtımımıza yardımcı olacak etkinlikler organize etmeyi, 

  • Tıp ödülleri ve öğrenci bursları gibi toplum belleğinde yer edinen etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi, 

  • Kurduğumuz sistemi sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi, 

  kabul ve taahhüt ederiz.