İç Hastalıkları

Klinik Hakkında

İç hastalıkları (Dahiliye) bölümü, erişkin hasta grubunun tüm şikayetlerinin ilk başvuru ve çözüm bölümü olmakla beraber çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar.
Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda
bilinçlendirir ve yönlendirir.

İç hastalıkları (Dahiliye) bölümü şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, sindirim sistemi ( mide ve barsaklar ) hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları ve şişmanlık gibi problemlerinizde başvurmanız gereken bir bölümdür. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç hastalıkları (Dahiliye) bölümü kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın şikâyetlerinin bu bölümlerin hangisi ile ilgili olduğunun ayırt edilmesi, hastayı bir bütün olarak değerlendirmek ve tanı koymak için hastanın öncelikle genel dâhiliye uzman tarafından görülmesi gerekir.

Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir kılavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir üst branşa sevk edilir.

Hastalık teşhisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarımızla ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda Genel Cerrahi ve diğer cerrahi branşlarla koordineli olarak çalışılmaktadır.


İç Hastalıkları(Dahiliye) bölümü hangi hastalıklara bakar?

-Hipertansiyon (Kan basıncı yüksekliği)
-Hiperlipidemi (Kolesterol ve/veya trigliserid yüksekliği)
-Diabetes mellitus (Şeker hastalığı)
-Romatizmal hastalıkları(ankilozan spondilit, psöriatrik artit vb.)
-Gebelik diyabeti_
-Tiroid hastalıkları (Guatr tiroid nodülleri hipertiroidi)
-Obezite (Şişmanlık) ve metabolizma bozuklukları
-Akciğer hastalıkları
-Böbrek ve idrar yollarının dahili hastalıkları
-Mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları
-Karaciğer hastalıkları
-Kan hastalıkları
-Kemik erimesi
-Metabolik hastalıklar
-Enfeksiyon hastalıkları
-Akut ve kronik akciğer hastalıkları
-Akut ve kronik böbrek yetmezliği
-Sindirim sistemi hastalıkları (ishal,kabızlık,hazımsızlık vb.)
-Kas hastalıkları


Gelmeden Önce;
8 - 10 saatlik bir açlığı takiben gelinmelidir.
Tansiyon ve kalple ilgili olan ilaçlar alınmalı, şeker ilaçları alınmadan gelinmelidir.
Kullandığınız ilaçlar, yanınızda olmalı veya en azından ilaç adı/dozu/günde kaç kez alındığı bilinmelidir.
Elinizde olan mevcut tahlil ve röntgenleri yanınızda getiriniz.
Bağlı olduğunuz kurum evraklarını yanınızda bulundurunuz.
Var olan doküman, ilaç ve gözlüklerinizi yanınızda getiriniz.


Nasıl Muayene Olurum?

Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan veya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır.

22 Aralık 2022