Acil Servis

Klinik Hakkında

Her gün 24 saat hizmet veren Saray Devlet Hastanesi Acil Servisi, her türlü hastaya ilk müdahaleyi yaparak, gerekli konsültasyonlar neticesinde ileri tetkik ve tedavi için diğer birimlerle koordineli çalışmaktadır.
Tüm odalarda merkezi oksijen ve aspirasyon sistemleri mevcuttur. Zamanın ve ekip çalışmasının son derece önemli olduğu Acil Servis, 20 yataklı yetişkin müşahede odası, resüsitasyon odası, müdahale odası ile her türlü hastaya hizmet verecek kapasiteye sahiptir.
Mevcut ambulans ekibi Acil Servis’e gelecek her türlü hasta talebini karşılamak amacıyla günün 24 saati tecrübeli kadrosu ve teknik donanımıyla hizmet vermektedir.

Hastaların yaşadıkları probleme bağlı olarak kategoriye ayrılması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede sorunların daha kısa süre içinde anlaşılması ve müdahale edilmesine olanak elde edilir. Bunu gerçekleştirmek içinse acil servis bölümünde farklı alanlar bulunmaktadır.

Acil servise başvuran hasta ve yaralıların o anki durumlarına göre aciliyetlerinin sınıflandırılmalarını sağlayan, hangi hastaya öncelikle müdahale edilmesi gerektiğini, müdahale süresini ve müdahale edilinceye kadar kontrol aralığını belirlemeye yönelik uygulanan bir yöntemdir.
Günün farklı saatlerinde acil servis aşırı yoğun bir dönem geçirebilmektedir. Ancak acile gelen kişilere anlık müdahale edilmesi gerektiğinden dolayı, sorunlara bağlı olarak belli bir sıra gerekir. İşte bu yüzden yasal prosedür dahilinde yürürlüğe giren triaj sistemi sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde acil serviste hastaların aciliyetinin belirlenmesi kolayca gerçekleştirilir. Böylece kargaşa önlenir ve daha önce müdahale edilmesi gereken hastalara öncelik verilir. Bu şekilde hayati risk taşıyan ya da erken müdahale edilmezse hayati riske girecek hastalar için etkili çözümler sağlanmaktadır.
Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar için ayrılmış alındır. Hafif derecedeki farklı ağrılar, yüksek risk taşımayan sorunlar, hayati bulguları stabil olan her türlü belirtiler, dikiş, küçük seyrek ya da basit yaralar, psikolojik bozukluk veya davranışlar için bu bölümde tedavi gerçekleştirilir.

-Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
-Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü
-Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti
-Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler
-Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

Kalıcı hasar ortaya çıkmaması için mutlaka hekim tarafından görülmesi gereken hastalar için ayrılmış alandır. Ancak buradaki fark, bir süre daha bekleyebilir hastaların buraya alınmasıdır.

Kategori 1:Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar:

-Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği
- Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı
-Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı
- Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)
- Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta
- İnatçı kusma
- Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta
- Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı
- 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
- Şiddetli karın ağrısı olan hasta
- Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması
- Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk
- Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

Kategori 2:Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar:

- Basit kanamalar
- Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları
- Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
- Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları
- Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller
- Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim
- Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular
- Şiddetli olmayan karın ağrısı
- Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar

Kategori 1:Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır. 

- Kardiyak arrest
- Solunumsal arrest
- Havayolu tıkanıklığı riski
- Major çoklu travma (Multipl Travma)
- Solunum sayısı < 10/dakika
- Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar
- Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar
- Devam eden veya uzamış nöbet

Kategori 2:Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar:

- İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması
- Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
- Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar
- Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski
- Dolaşım bozukluğu -Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu -Kalp hızı<50 veya >150 olması -Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon
- Akut hemiparazi/disfazi
- Letarji ile birlikte ateş (her yaş)
- İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması
- Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma
- Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı -Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı
- Şiddet içeren agresif /kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

22 Aralık 2022