Palyatif Bakım Ünitesi
17 Mayıs 2024

PB.YD.01.PALYATİF BAKIM POLİTİKASI.docx

 1. Hastanemizde Palyatif Bakım politikasının temel amacı yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak orta ya çıkan semptomların ve yandaş sorunların erken ve kapsamlı bir biçimde tanımlanarak önlenmesi, azaltılması, fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerin karşılanmasına yönelik uygulamalarda bulunulmasıdır.
 2. Hastanemizde Palyatif bakım kliniğimize başvuran hasta ve hasta yakınlarına yatıştan taburculuğa ve evde bakıma kadar uzanan tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
 3. Palyatif bakım kliniğimize genel hasta kabul ilkeleri;
 4. Yatağa bağımlı ve Küratif tedavisi olmayan,
 5. Fiziksel ve emosyonel semptomların kontrol edilmesinde güçlük yaşayan ve başkasının desteğine ihtiyacı olan hastalar, palyatif bakım sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir ve hastanede yatırılarak bakım verilmesinin yararlı olacağına karar verilen hastaların yatışı yapılır.
 6. Kliniğimizde hasta ve hasta yakınlarına multidisiplinerbakış açısıyla hizmet sunulmaktadır.
 7. Hasta ve yakının bakım sürecinde destekleyici ilkeler;
 8. Terminal dönemdeki bakım ile ilgili bilgiler hasta ailesine açıklanır.
 9. Bakım komplikasyonların oluşmaması için hasta bakımı ile ilgilenen kişilere gerekli eğitimler verilir.
 10. Ailenin mümkün olduğu kadar hasta bakımına katılması sağlanır.
 11. Hastanın geçireceği evreler, psikolojisi ve sağlığı hasta yakınlarına açık üslupla anlatılarak, aile ve hastanın görüşü doğrultusunda bakım planı geliştirilir.
 12. Hasta ailesine bilgi verilirken tıbbi terimlerden uzak, açık ve anlaşılır bir dil kullanılır ve hastanın şikâyetlerinin giderildiği ve bakımının en iyi şekilde yapıldığı hakkında onlara güvence verilir.
 13. Hasta yakınlarına belli aralıklarla zaman ayırılarak, onların bakım konusunda motivasyonunu sağlanır ve gerekirse refakatçi değişimi tavsiye edilir.
 14. Hastalık seyri boyunca Palyatif Bakım hizmetinin sürekliliğini destekleyici ilkeler;
 15. Hastada görülebilecek semptomların yönetilmesi sağlanır.
 16. Palyatif bakım evrelerinin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bireyin ve ailesinin öğrenme sürecine katkıda bulunulur.
 • Terminal dönem sürecinde olan hastaların yaşam kalitesinin arttırılmasına, ağrı ve diğer sağlık sorunlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapılır.
 • Kişisel, kültürel ve dinsel değerlere, inançlara ve alışkanlıklara duyarlı kalarak bakım verilmesi sağlanır.
 • Bireyin mümkün olduğunca bağımsızlığını sürdürmesine imkân tanınır.
 • Hastanın yaşam sonunu barışçıl, saygıdeğer ve itibarlı bir şekilde geçirmesi sağlanır.

8 yataklı palyatif ünitemiz mevcuttur.
WhatsApp Görsel 2023-11-21 saat 14.32.23_63941493.jpg